Lev livet farligt

18 07 2010

af Nina Søndergaard

Hvis du er mand må du gerne leve livet farligt. Det antages nemlig at du med din pik kan tænke selv og tage ansvaret for dine – og endda andres handlinger, derfor må du gerne vælge et farligt erhverv, drikke dig ihjel eller ende i fængsel.

Hvis du er kvinde skal du leve livet trygt. Det antages nemlig at du på grund af dine æggestokke ikke kan finde ud af at disponere over din egen krop eller forvalte dit eget liv. Så må samfundet hellere lægge ansvaret over på andre (helst mænd). Derfor må du ikke være luder.

Et ynglingsargument fra forbudsfløjen er at prostitution er farligt. Næ siger Servicestyrelsen, selvom de har ledt med lys og lygte efter gigt i knæ og kæber, må de modstræbende konkludere at de ikke fandt fysisk nedslidning blandt deltagerne i undersøgelsen. Det kunne måske skyldes at sex er motion og dermed i sig selv modvirker en hel del dårligdomme.

Sexarbejdere i den vestlige verden har også en lidt lavere hyppighed af kønssygdomme i forhold til resten af befolkningen, fordi de godt ved at man skal bruge kondom og de har en stærk interesse i at passe på deres fisse og forretning.

Men! Det er korrekt at det kan være farligt at være prostitueret. Især en australsk undersøgelse viser klokkeklart at gadepiger er enormt udsatte for vold og voldtægt, ikke kun fra kunder, men også deres kærester, venner, familiemedlemmer og andre. Det sikreste er klart bordelprostitution, en mulighed der reelt ikke eksisterer for de danske prostituerede, da rufferiloven forhindrer samarbejde og lokaleudlejning.

Det er også rigtigt at de heroinbrugende sexarbejdere lever livet farligt. Og kort. De har en høj overdødelighed som følge af overdosis, fejlfix, vold og AIDS. De har skam nok at slås med. Når de trækkes ud af statistikken over sexarbejde, så toner der et billede frem af overraskende veluddannede kvinder, der trives i deres arbejde som giver dem frihed på mange punkter og som er sunde og raske.

Som vor tidligere statsminister så ofte sagde, der er ikke noget at komme efter.

Slet ikke når man ser på hvad mænd gerne må arbejde med. Bortset fra omsorgssektoren, så er mænd overrepræsenterede i statistikker over arbejdsulykker. Det er der masser af årsager til, men jeg vil ikke høre tale om at vi skal beskytte kvinder mod en grum og farlig skæbne som prostitueret, når 949 mænd i byggebranchen kom så slemt til skade i 2009, at de skulle lappes sammen på skadestuen. Hvis forbud hjalp, var det snarere byggebranchen der skulle forbydes, da den er farlig, benytter sig af trafficket arbejdskraft og har store problemer med kriminalitet, blandt i form af sort arbejde

Men forbud hjælper ikke. Folk har 117 forskellige grunde til at vælge som de gør, fx vil borebissen Peter Holleufer ikke bytte med et 8-16 job på landjorden, selv om han synes at det er hårdt og det slider på ham. Han er glad for den tid arbejdet på boreplatformen tilgengæld giver ham med ungerne og huset. Det lyder da ganske rimeligt og fornuftigt, hvilket hans fagforening 3F også anerkender. Samme fagforenings formand er for et sexkøbsforbud.

Mandlige fiskere, tjenere og kokke lever betragteligt kortere end resten af befolkningen, men ingen taler om at ville forbyde folk at spise fisk (tværtimod!) eller at restaurantbesøg skal ulovliggøres. Det vil være for grove indgreb i vores personlige frihed og tanken om at skulle forhindre mænd i at foretage aktive erhvervsvalg falder ingen ind.


Handlinger

Information

34 responses

18 07 2010
Steen Schapiro

Spændende indlæg!

Og ja, der er risici, også ved sexarbejde. Ikke nødvendigvis pga selve sexarbejdet, men pga af omstændighederne. Derfor er god harm reduction, at give trygge sikre og legale arbejdsrammer – dvs rettigheder og kontrol med arbejdspladser som i andre erhverv.

Det kan man bare ikke når arbejdspladsen er tvunget til at være de facto illegal, som det er herhjemme. Og slet ikke ved et sexkøbsforbud, som tvinger det helt under jorden.

Svenske justitieråd Anna Skarhed sagde forleden ved lancering af en politisk manipuleret rapport om forbudet:
”We don’t work with harm reduction in Sweden. Because that’s not the way Sweden looks upon this. We look upon it that this is a ban on prostitution, there should be no prostitution”.

Også selvom der ingensomhelst evidens er for at prostitutionen formindskes eller forsvinder ved forbud. Det er skadelig lovgivning og grotesk, skadende moralisering.

18 07 2010
Nina Søndergaard

Tak! Og hvor er det træls at læse om de svenske, jeg fristes til at skrive svinske, tilstande. For nej, det forsvinder nemlig ikke. Men man kunne da godt gøre arbejdet sikrere for folk: byggefolk har hjelme på, der skal være skridsikre fliser på køkkengulve og der er kurser i afværgelse af vold for ansatte i plejesektoren.

Istedet vælger man bare at forbyde lortet, endda med henvisning til at verden så bliver et tryggere sted for kvinder. Det er en tort at døje! Det finder jeg mig simpelthen ikke i, at man begrænser mig og mine valg pga. mit køn og så tilmed forlanger at jeg skal TAKKE dem.

18 07 2010
Sakena

Nina, du ved jo, at jeg, når det kommer til prostitutiondebatten ALTID er enig med dig. Så i stedet vil jeg rose dig for din fantastiske skrivestil, som du over tid har udviklet til perfektion. Meget smukt indlæg! Godt skrevet!

xxx
S

18 07 2010
Nina Søndergaard

Tark! Jeg bliver helt stolt!

18 07 2010
LilleQ

Hvis verden skal blive et tryggere sted for kvinder med den logik og argumentation som sexkøbsmodstandere føre sig frem med. Så kunne man passende begynde forbyde mange socialpædagogiske områder og andre fag/områder inden for omsorgsområdet.

Jeg arbejdede fx et sted hvor der månedligt registreredes over 280 udadagerende udfald mod især personalet, men også andre borgere/brugere blev ramt. Udfald som steg fra bid og hårudrivninger, med lette blødninger til følge, vold med genstande lige fra forskelligt møblement brugt som kasteskyts (fra krus til stole) til livstruende overfald som kvælertag, knivkast og noget der vist kun kan klasseficeres drabsforsøg.

Det var et hamrende hårdt miljø at arbejde i. Havde vi ikke en arbejdsmiljølov, havde vi ikke rettigheder til også kunne sige fra som til, havde vi ikke adgang til supervision, psykolog, rådgivning, videreuddannelse og faglig sparring fra andre faggrupper og hvor det i den grad blev anerkendt og anvendt fra ledelsen og ned… så var den arbejdsplads røget på statistikken over den gruppe af arbejdspladser med lignende, med masser af udskiftninger, langtidssygemeldinger, udbrændtehed der fører til førtidspension osv.

Rettigheder giver frihed og styrke og samtidig stiller det større krav til alle og nok især de omkringværende lige fra enkelt personer til organisationer og institutioner.

Med rettigheder vil selv de svageste sexarbejdere forbedre deres muligheder.. dels fordi de organisationer som allerede er og vil opstå vil skulle arbejde ud fra et helt andet kravssæt som de skal opfylde.. det giver helt andre præmisser for den enkle sexarbejder at arbejde under og i forhold til de systemer de kommer i berøring med. OG for de svageste, giver det dem muligheder de ikke har nu, som at skulle vedkende sig at være et offer for at kunne få hjælp til et problem som intet har med deres sexarbejde at gøre…

18 07 2010
Nina Søndergaard

Sådan LilleQ! Du rammer så plet!

Det anerkender Servicestyrelsen altså også, at de sociale/psykiske farer ved sexarbejde er større end de fysiske, og sværere at gøre noget ved. Man kunne fx begynde med at fjerne etiketten “socialt problem” fra prostitution, således at der ikke var sat lighedstegn fra begyndelsen mellem sexarbejde og uønsket arv og adfærd.

Nå, men det er godt at høre at der trods alt bliver taget hånd om de her problemer på din arbejdsplads. Det er jo en vigtig forskel, at du har lov til at få kurser og må ærgre dig over at bliver overfaldet – uden at hjælpeapparatet så går igang og vil fjerne dig fra dit job…

Og så vil jeg drille med at spørge om ikke nogle af de her overfald måske kunne undgåes hvis beboerne fik noget mere sex, evt. af en sexarbejder 😉

18 07 2010
LilleQ

hov lige efter det sidste komma og som, tilføj lige et fx.

Det er simpelthen ubegribeligt at man på trods af den helt konkrete viden og dokumentation for grundlæggende og årelange fejlbehandling af snart sagt alle inden for de svageste områder; psykisks syge, udviklingshæmmede, misbrugere og hjemløse og sexarbejdere. At man bliver ved med at fastholde sådan et arrogant og nedlandende bedrevidende menneskesyn, hvor tvang og magt redder, behandler og helbreder.

Man skulle tro at med de stakke af lig og ødelagte liv, som er fulgt i kølvandet på tidligere tiders tvangsbehandlinger og svimlende højre krav om “renhed” fik visse mennesketyper til at ændre strategi…

… men et sted frygter jeg at lige den type mennesker trives bedst med at gennemtvinge …måske man skulle arbejde på et forbud mod den mennesketype? 😉

19 07 2010
Nina Søndergaard

Nemlig! Vi skal forbyde flere forbud! Nå nej…

18 07 2010
LilleQ

Nahhh nu var lige den her gruppe af beboere ikke lige klar til den slags voksenleg, udviklingsmæssigt selv om levealderen var der… De ville og fik, mere ud af et besøg af en sexualvejleder, der kunne støtte dem til at dække de behov de havde i form af onani, var de der udviklingsmæssigt (det var der så en 3 stykker der var)… Som en beboer så klart udtrykte.. “Jeg kan ikke få snottet ud af den”… og det fik han så hjælp til at kunne.. igen. På de gode dage..

Men andre steder, i andre afdelinger havde man fordel ved at kontakte en sexarbejder. En meget vis og tålmodig kvinde som virkeligt kunne give den omsorg, nærhed, intimitet og kropslighed, personalet ikke ville kunne give.. Hun forstod og kunne læse beboernes behov, behov som ikke altid var sex, men intimitet, nussen, kærtegn, og kærlig nøgen og kropslig nærvær…og det gav beboerne meget.. de begyndte føle sig trygge ved deres krop (kroppe som de oftest oplever andre have og tydeligt vise afsky overfor), hvilket igen kom til udtryk i mindre selvskadende adfærd og udadrettet adfærd… ligesom seksualvejlerende kunne give på et andet og mere terapeutisk hjælp til selvhjælp plan.

19 07 2010
Nina Søndergaard

Skønt at læse! Du er jo så også inde på noget af det væsentlige ved sex, købt eller ej, hvad det er det kan: Løfte mennesker og give dem gode oplevelser på ufatteligt mange planer.

20 07 2010
LilleQ

Det handler jo i stor stil om indre tilstande.. det indre billede og opfattelse af selv og kropslighed. Og hvor skrøbeligt det er, når man som fx udviklingshæmmet eller fysisk handicappet livslangt oplever andres afsky for en og for ens krop.

Mange tænker slet ikke over hvordan de behandler deres medmennesker som de fx er i tæt kontakt med som hjælpere/omsorgsarbejdere. Det sætter sig en en persons bevidsthed hvis man altid bliver berørt med to fingerspidser fordi man enten savler eller har en speciel kropslugt (grundet medicin, sygdom,afføring osv)…mange ser slet ikke forbindelsen til selvskadende adfærd og udadreagerende adfærd… men den er der og bliver man favnet som man er, hold af med de særheder og anderleesheder man har, så sker der noget i en.. ens selvværd og livsglæde vokser.

Som omsorgsgiver kan man kun give den omsorg, tryghed, tillid og ubetingede kærlighed til en vis grænse… Derfor er det godt der findes bla sexarbejdere som med deres viden og profession kan gå det tættere… hvor andre professioner og pårørende ikke kan.

og så ved jeg godt at lige det område nok er en lille niche inden for sexarbejde.. men den er så vigtig for de der oplever den nærhed og kropslighed de kan give.

18 07 2010
TheHumanStain

JP havde for nyeligt en topti-liste over de farligste job. Jeg undlod at gemme et link, for jeg tænkte, at den får jeg da aldrig brug for at finde igen….
Men det farligste job er – vinduespudser.
Når man ser statistikkerne for nogle af de virkeligt farlige job, ser man, hvor latterligt det er, at det overhovedet er et tema, om sexarbejde er skadeligt eller ej.

19 07 2010
Nina Søndergaard

Ha, ja. Når forbudsfolk prøver at dreje det ind på at der er psykiske skader forbundet med sexarbejde, bliver jeg harm. Det kan der naturligvis være og det er sandelig ikke lige sjovt for alle.

Men. Dels er der samfundets negative reaktion på sexarbejde, som måske udgør det største problem. Dels er det op til den enkelte at mærke efter. Og det er derfor jeg skriver det så bastant som jeg gør, at mænd, IKKE kvinder, antages at kunne tænke og vælge selv. Dit indlæg fik mig sporet ind på det absurde i tankegangen, som desværre er uhyre udbredt.

19 07 2010
Steen Schapiro

En hurtig søgning af “vinduespudser” på JP.dk og:
http://epn.dk/farligtarbejde/article2117680.ece

20 07 2010
pirrendeondskab

For min skyld må folk erhverve sig som de lyster, men man skal bare huske, at man nogle gange har ansvaret for andre end en selv. Problemet med prostitution er, at der ender mange mennesker i den branche på grund af tvang. Derfor vil jeg nok aldrig helt kunne blive direkte tilhænger af prostitution, men er så også godt klar over, at det er så godt som umuligt at bekæmpe.

Fint indlæg, som dog nok lige overdriver sammenligningerne 🙂

20 07 2010
LilleQ

En stor del soldater i militæret på verdensplan er der under tvang….

skal vi så antage at alle soldater er tvunget ind i militæret og skal reddes og befries fra militærbetvingerne?

Men både du og jeg ved at mange inden for militæret er der frivilligt. En del lider skade, som del af deres erhvervsrisiko og som med prostituerede vaskes der hænder oppefra i systemet og ned og moralen afpudses og poleres så den stråler i al sin fedtede stråleglans… og de skadeslidte efterlades i deres lidelse, mens sære forbud og ansvarsfralæggelse flyder i stride strømme fra toppen og nedad

Det nytter ikke forbyde militæret på grunde af at man kan risikere sit liv, eller blive fysisk som psykisk funktionsnedsat.
Det virker ikke kun at fremhæve de svageste for at gennemføre et forbud for militæret, for at redde de svage.
for hvad så men den store mængde at soldater som har valgt militæret frivilligt, skal de så også tvinges i offerbehandling og tvinges til at forstå de skal reddes fordi de er svage ofre for den tvang som millitæret gennemtvinger nærmest som en grum mafia.

så længe man kun har fokus på at sexarbejde skader og sexarbejdere skal redes og forhindres i at sælge sex og at de ikke ved hvad der er bedst for dem selv ogderfor skal andre tænke og handle på deres vegne… så længe ender de svageste, de som vitterligt har et behov for hjælp (ofte grundet alt muligt andet end sexarbejdet) som popstar posters for forbudsfantasterne…uden de svageste får eller tilbydes den hjælp de reelt har behov for.

på hospitalerne er man endeligt begyndt af forstå det ikke nytter at afvise misbrugere med begrundelser for at de skal være stoppet med misbrug før behandling kan komme i spil… Man har efterhånden set lyset der og er begyndt at give behandling til misbrugere og sætte sig ind i misbrugeres smertebehandling (fx ved kræft, eller andre lidelser med stærke smerter) og forstå at misbrugere (narkomaner) kræver væsentligt højere dosiser før det virker… man har opdaget at behandler man med indsigt i hvor den enkle misbruger er med sit misbrug, kan man hindre vedkommende i forlade hospitalet/behandlingen før tid, man hindre i langt større stil at der handles med stoffer (som misbrugeren tidligere i høj grad handlede for selv at fx smertelindre fordi den smertelindrende behandling lægeren gav var alt alt for lidt).

Misbrugere på gaden, drankerne og narkomanerne og blandingsmisbrugeren… man er for de flestes steders vedkommende ophørt med at fremføre eller fremture med krav om afrusning ol. før hjælp kan gives… man ved i dag godt at der er grunde til misbruget og gør man intet ved de grunde.. ender misbrugeren på gaden i misbrug og ofte med forsætket misbrug efter endt behandling… psykiatribehaldling, lægebehnalind, terapi og helt nede på jorden medmenneskelig omsorg og væren tilstede og lytte er der hvor man griber ind i dag…

Men de gamle “hattedame” og ensidige syn på fjernelse og udrensing af “det onde” hænger ved som en ond byld.

man hjælper ikke ved at overhøre dem man vil hjælpe. man hjælper dem ved at høre på dem, anerkende hvad de siger…også selv om man er uenig med dem og deres holdninger.. men de er i deres liv, der hvor de er…og accepterer man ikke den væren. accepterer man ikke den enkle person. men er grebet af en selvpromoverende idealiseret jeg-jeg-jeg kræven ind. som skader og i sidste ender dræber først håbet og dernest menneskelighed og sidst liv… mere end prostituionen gør.

At blive frataget egen vilje, egen mulighed for at have nogle steder hvir man kan skabe en form for sucess, at blvie gjort til ynkeligt offer og få fjernet alle håb, er ødelæggende og i bedste fald kun en fastholdelse af status quo uden fremsyn og udvikling. Uden håb er der intet liv, bare en tom skal.

Håbløsheden… den er uendelig destruktiv.

21 07 2010
pirrendeondskab

“En stor del soldater i militæret på verdensplan er der under tvang….”

De argumenter skal man ikke bruge du. Det er det samme, som at sige : Han gør det også.

Kan godt følge din tankegang og perspektivering. Tror bare det er forkert at sammeligne æble og pærer og dermed gøre det hele til en grumset enhed lige på dette område.

Angående køb af sex, så har jeg ikke ondt i røven af nogen gør det. Kunne måske ligefrem selv finde på at købe en pige, selv om jeg aldrig har gjort det. Jeg finder det bare lidt for voldsomt, at man impotere slavepiger fra ulandende for at tilfredsstille danske mænd. Jeg ved ærligt ikke lige, hvordan man skal bekæmpe det, og derfor er jeg vel bare lidt magtesløs.

Jeg arbejder selv med psykiatri. Vi tager ikke patienter ind, som er misbrugere. Kun meget kort for at så at sende dem videre til andre behandlingssteder. Faktisk er vi gået en helt anden vej der.
Du virker dog til at have et godt kendskab til tingene.

Jeg kan sagtens forstå dine tanker på det her område, men nogle gange så må andre tage over, hvis man ikke selv magter opgaven. Det behøver ikke være på hverken ydmygende eller nedværdigende måde. Respekten for andre mennesker kan også nogle gange dreje sig om, at man tager det ansvar, som disse ikke selv magter. Det er dog en svær balancegang, fordi det jo netop kan medføre trods 🙂

20 07 2010
Nina Søndergaard

Tak Pirrende Ondskab, og velkommen til!

Det er korrekt at personer ender med at sexarbejde mod deres vilje, men det er en stærkt overdrevet myte at det skulle være normen i den branche. Det er et rygte der lader til at være sat i gang af folk der ikke kunne drømme om at sexarbejde. Hvilket er fint, jeg er heller ikke selv sexarbejder og ønsker ikke at glorificere det. Der er bare nok kræfter der løgnagtigt påstår at alt sexarbejde er tvang og ondt.

Og, hvis du ikke kan være tilhænger af et erhverv pga. tvangselementer, så bør du overveje at boycotte byggebranchen, fødevareindustrien, hotel- og restaurationsbranchen og tekstilindustrien.

Click to access wcms_090356.pdf

21 07 2010
pirrendeondskab

Jeg tror bestemt heller ikke, at det er normen, men bryder mig ikke om de historier. Man skader mennesker for livet, og måske er det så værd, at andre giver afkald på noget for at hjælpe dem?

Jeg tror nu ikke, at undersøgelserne af overdrevne, men ved dog godt, at mange gør det frivilligt. Sex er jo godt, hvis man har et naturligt forhold til det. Det bliver først grimt på det tidspunkt, hvor man bliver påtvunget noget.

Din sidste sammenligning er igen lidt som at sammenligne æbler og pærer. Synes man skal passe på med at lave det hele til en stor masse, for så finder man altid et alibi for grusomheder et eller andet sted.

21 07 2010
LilleQ

Hvorfor gør du de eksempler til alibier for grusomheder?

Mener du reelt ikke at man kan sammenligner erhverv?
For er det ikke det man ellers gør? giver rettigheder til de forskellige erhverv som fx at organisere sig fagligt og inden for brancheorganisatione forbedre arbejdsmiljø evs sammen med eksterne fagrupper?

Hvorfor kan man i forbindelse med sexarbejde ikke lave den sammenligning for at vise uligheden tydeligere? Det ville jeg gerne høre en forklaring på.

Inden for andre faggrupper forbyder man jo heller ikke fag for at beskytte de svageste…og hvor meget hjælper det de svageste at de stærkere forbydes udvirker et erhverv?

Trods kommer vel netop der hvor man har overskredet balancegangen og taget noget fra en person de selv kan administrere? Det er min erfaring.. man begriger ikke et menneske eller styrker dets muligheder for at bliver stærkere, ved helt fjerne dets muligheder for medvirken og aktivt selv g´tage ansvar…man kan sagtens tage over hvor den anden ikke selv magter det, i et samarbejde.. men man skal altid lade være der hvor vedkommende selv har mulighed for at tage ansvar, handle, være aktiv og deltage i eget liv.

Jeg kender godt til psykiatrien og hvor der kan opstå livstruende situationer.. men man bør stadig have for øje ikke pasificere vedkommende så de mister deres muligheder for medvirken.

Og hvis du vil finde mere konkret om alle de “importerede slaver” er det måske en ide undersøge hvad politiet oplyser.. mig bekendt er de selv ved at være kommet frem til at de såkaldte handlede sexslaver er et forsvindende (dog tragisk) fåtal i DK…og de skal hjælpes, klart…

Men politiet er også klar over at der er mange udenlandske kvinder som arbejder i DK som sexarbejdere og er kommet herop via mellemmænd, men at de kvinder også er velvidende hvad deres arbejde går ud på… Det er så ikke handlede kvinder, men migrerende fattige kvinder der ser muligheden for at arbejde som sexarbejder i en periode i DK, som langt bedre muligheder for dem selv og deres familie frem for at blive i hjemlandet og sulte og blvie i en ekstrem fattigdom…De har behov for rettigheder, arbejds og opholdstilladelser…ikke fængslinger og udsmidning

22 07 2010
Nina Søndergaard

Hmm, jeg forstår virkeligt ikke at du mener at man kan bekæmpe tvang med mere tvang? Det forekommer mig uhyre uheldigt at ville kontrollere hvem folk skal have sex med ved at indføre et sexkøbsforbud, det giver mig næsten lige så dårlig smag i munden som trafficking og tvangsprostitution (som er strafbart af gode grunde, prostitution er et lovligt erhverv i mange lande).

Jeg har heller ikke den gyldne løsning på problemerne omkring trafficking til sexindustrien, men sådan som det er nu er ofrene meget dårligt stillede. De har værsgo’ at melde deres bagpersoner og så bliver de skibet ud af landet efter højst 100 dage. Hvis det er beskyttelse af kvinder fra u-lande, så er jeg ikke imponeret.

Det kunne godt tænkes at en fuld afkriminalisering med mulighed for at søge midlertidig arbejds- og opholdstilladelse ville kunne styrke også de tilrejsende sexarbejdere. Fx ville det ret automatisk medføre flere kontrolinstanser der kunne checke for arbejdsmiljø og sexarbejderne ville også have mulighed for at retsforfølge urimelige udlejere eller anmelde voldtægter uden at skulle i fængsel og derefter herut…

22 07 2010
pirrendeondskab

Jeg er nu heller ikke helt sikker på, at det var tvang, som jeg mente. Jeg har nok bare lyst til at gå ret langt for at beskytte de svageste. Bryder mig ikke om, at fede velbjergede danske mænd ligger og misbruger kvinder, som ikke har en mulighed for at sige fra.

Frivillig sex er noget andet. Jeg synes bare, det er blevet ret svært at lure forskel efterhånden. Desværre. Er dog ikke dybt inde i det miljø og derfor kan jeg godt have problemer med at lure det hele. Altså bevæger mig måske lige på kanten af min viden.

Ja, at ofrene er så skidt stillet er latterligt og dumt. Det hører ikke nogen steder til. Slet ikke i et samfund, hvor man praler af at være gode mennesker.

Tror ikke helt, at jeg er tilhænger af den sidste model. Synes ikke man skal importere frivilige prostituerede til Danmark. Ville måske være at give andre mennesker falske forhåbninger, og det bryder jeg mig ikke om. Man skal aldrig komme derud, hvor man har muligheden for at sælge sig selv for at overleve. Det er æreløst, hvis man ikke har lysten.

22 07 2010
pirrendeondskab

@lilleq

Undskyld jeg er lidt langsom i optrækket.

“Hvorfor gør du de eksempler til alibier for grusomheder?”

Den er du nødt til at uddybe lidt, da jeg er lidt tung for tiden.

Man kan godt perspektivere erhverv i hinanden. Det ser jeg bestemt ikke noget problem i. Jeg ser dog ikke prostitution som noget legalt erhverv, fordi det er en lidt lyssky forretning. Måske vil der være store fordele ved at gøre det lovligt.

I modsætning til mange andre erhverv, så er prostitution ikke særlige gennemskueligt. Der er for mange, som har interesse i at holde for meget hemmeligt, og kan man åbne op for branchen, så tror jeg ganske enkelt, at den næsten ville uddø. Jeg er ikke sikker på, at det hjælper de svage kvinder indenfor den branche er meget, hvis man styrker de strærke.

“Trods kommer vel netop der hvor man har overskredet balancegangen og taget noget fra en person de selv kan administrere? Det er min erfaring.. man begriger ikke et menneske eller styrker dets muligheder for at bliver stærkere, ved helt fjerne dets muligheder for medvirken og aktivt selv g´tage ansvar…man kan sagtens tage over hvor den anden ikke selv magter det, i et samarbejde.. men man skal altid lade være der hvor vedkommende selv har mulighed for at tage ansvar, handle, være aktiv og deltage i eget liv.”

Alt dette er jeg faktisk enig med dig i. Det er bare ikke en metode man lige kan bruge hver gang til at hjælpe stærk psykotiske mennesker. Måske heller ikke til at hjælpe mennesker, som føler sig truet eller presset af andre.

“Jeg kender godt til psykiatrien og hvor der kan opstå livstruende situationer.. men man bør stadig have for øje ikke pasificere vedkommende så de mister deres muligheder for medvirken.”

Enig. Jeg ved bare, at man nogen gange er nødt til at tage ansvaret ud af hænderne på mennesker i den tilstand i en periode. Har mindst 50 eksempler på, hvorfor det er nødvendigt. Faktisk hjælper det mange, at de får en periode med stor hjælp, så de langsomt kan rejse sig igen. Hvis man taler om en stærk psykose, så kan der jo være tale om, at man tvangsmedicinere, indtil vedkommende igen har forståelse for egen situation. Det er faktisk meget mere gavnligt, end at lade vedkommende være til fare for andre eller sig selv. Umyndiggørelse er heldigvis næsten umuligt i Danmark, og det er jeg bestemt også lykkelig for.

Kender ikke de præcise tal for sexslaver, og det er der vist ikke mange der gør. Måske er Danmark ikke hårdest ramt på netop det område, men det er i hvert fald udbredt rundt om i verden. Kiggede efter nogle tal, men fandt ikke noget jeg turde linke til, da det virkede for usagligt. Mange der bliver tvunget ud i det, forsøger jo at skjule det, fordi de er bange.

Jeg tror også, at mange ved, hvad de går ind til, men måske kender de ikke helt hårdheden af det. Mange af dem kan få sig nogle traumer, som de skal kæmpe en ulige kamp med resten af livet.

Jeg mener bestemt heller ikke, at man skal fængsle og smide folk ud. De skal have en chance, og jeg er rent faktisk ligeglad med andre menneskers etniske rødder. Alle må være i mit land, hvis de har lyst, og hvis de ønsker at skabe sig et godt liv her.

24 07 2010
Nina Søndergaard

“Mange af dem kan få sig nogle traumer, som de skal kæmpe en ulige kamp med resten af livet.”

Ok, er det dokumenteret? I så fald vil jeg oprigtigt gerne se det. Jeg har bare ikke stødt på noget ordentligt belæg for at fx 3-6 måneders intensivt sexarbejde i et fremmed land har medført psykiske mén. Det sidste jeg ønsker er at folk bliver krøblinge, men eftersom langt de fleste arbejdere, også sexarbejdere, vælger deres erhverv selv må jeg også gå ud fra at de har vejet ulemperne op imod fordelene – og korrigerer for de gener der måtte være.

Desuden stiller jeg mig lidt skeptisk an overfor hele italesættelsen af seksualiteten (især kvindernes) som noget helligt og meget skrøbeligt. Ikke at sex ikke er noget intimt, men at single dét ud som noget væsensforskelligt fra alt muligt andet er i mine øjne sært og måske endda skadeligt i sig selv.

Click to access 15316.pdf

23 07 2010
xixxel

@pirrendeondskab:

Det virker lidt tomt at du siger at man ikke må sammenligne prostitution med andre erhverv når du selv sammenligner prostituerede med psykotiske tvangsindlagte.

Derudover forstår jeg ikke helt hvad det er du gerne vil diskutere, da al form for tvang og ufrivillighed i forbindelse med sexarbejde naturligvis er ulovligt i Danmark, så der er jo fine muligheder for at gøre en indsats hvis man vil. At politiet så vælger ikke at bruge specielt meget krudt på problemstillingen er så en anden sag.

23 07 2010
pirrendeondskab

@xixxel

Mener at det var LilleQ som bragte psykiatrien på banen. Tog det op, fordi hun nævnte det og jeg selv har erfaringer med psykiatri. Men ja, jeg er nok ikke helt sikker på, at jeg har ret i min modstand af de sammenligninger. Må være selektivt, hvordan man ser på det.

Jeg er vist også selv nået dertil, hvor jeg ikke helt husker, hvad jeg vil diskutere. Tror egentlig bare, at jeg smed en kommentar, som så udviklede sig. Undskylder naturligvis meget, hvis det helt er løbet af sporet.

23 07 2010
LilleQ

Pirrende du skriver… “Jeg er ikke sikker på, at det hjælper de svage kvinder indenfor den branche er meget, hvis man styrker de strærke.”

Back in the day, da arbejderne kæmpede brav for organiseringsrettigehder, overenskomster, arbejdsmiljøregler, sikkerhed osv osv var målet at give alle arbejdern lige rettigheder… At de var de stærkeste der kæmpede højestråbende, tror jeg ingen er i tvivl om, men de kæmpede ikke for en styrkelse af de stærkeste, de kæmpede for en styrkelse af alle arebjderne, for lige rettigheder til alle.

Sådan oplever jeg også fx SIO gør http://www.s-i-o.dk/ og her http://www.sexarbejde.dk/Altså de stærkeste af sexarbejderne, der kæmper for lige rettigehder til alle sexarbejder og for ordentlige og sikre arbejdsforhold, for en fuld legalisering af deres arbejde.

Som det er nu, kan man sige den største form for alfonseri foregår fra staten som afkræver moms og skat af sexarbejderne, men uden sexarbejderne får de samme rettigheder som andre selvstændige erhvervsdrivende.

Som jeg ser det beskyttes ingen ved at lovgive mod sexkøb. Sexarbejderne vil stadig arbejde og der vil stadig være kunder til at købe sex. Og de svageste bliver langt lettere ofre for kriminelle for der er vel det eneste sted man kan søge beskyttelse, hvis man ikke kan få det legalt andre steder?

Og selv den svageste gadesexarbejder, er i stand til at handle. Jeg har oplevet en kvinde, som i den grad hørte ind i kategori meget svag og meget misbrugende og til husbehov sexarbejder. Hun klarede sig selv, hun havde et behov for at få sit forbrug styret men kunne ikke selv gå rundt i byen og handle (motorisk forhindret grundet en skade). Vi (personalet) kunne selvsagt ikke medvirke til ulovligheder og opsøge dealere for hedne, så hun gjorde det hun kunne. Hun havde om nogen sans for købmandsskab, hun havde et behov og en vare, og hun fik dækket sit behov ved sexarbejde. Hendes kunder hentede og bragte for hende og dækkede hendes behov og hun dækkedes deres.. og ve den der forsøgte at snyde hende.

24 07 2010
Nina Søndergaard

Ha! Fedt! Indtil videre har jeg kun hørt om sexarbejdere der servicerede handicappede, ikke om handicappede sexarbejdere der brugte rørige kunder! Tusind tak for at føje endnu en facet til det superkomplekse emne, LilleQ.

24 07 2010
LilleQ

nu var det godt nok kun for en tid hun var handicappet.. eller rettere for den tid jeg kendte hende var hun motorisk nedsat grundet en skade.. og ikke en prostitutionsskade, bare en almindelig trafikal skade.
Hvilket så også havde sine begrænsninger på kundeklientellet, da de var misbrugere og derfor havde hun større risici ved netop dem, fordi de havde det med at “glemme” deres aftaler og “kom til” at tage lidt af det de hentede for hende…hense ve den der forsøgte eller snød hende..

Aldrig har jeg set så lille og så skrøbeligt udseende væsen blive så vredt…om det så var kunder, venner eller velmenende (misforstående) hjælpere. Blev hun forulempet, efter hendes overbevisning så skred hun.. om hun så skulle hive sig frem i fingrespidserne, hun blev ikke hvor folk forulempede hende, eller stillede krav hun på ingen måde kunne opfylde.

Sikken livsvilje hun besad.. tragisk liv, jo.. men livsvilje i den grad, på hendes premisser,ja.. behov for hjælp, ja men ikke redning.. Aner ikke om hun stadig lever 20-25 år på gaden er et langt hårdt liv…og dyrt.

27 07 2010
pirrendeondskab

Lige lidt svar.

“Som det er nu, kan man sige den største form for alfonseri foregår fra staten som afkræver moms og skat af sexarbejderne, men uden sexarbejderne får de samme rettigheder som andre selvstændige erhvervsdrivende.”

Hvor mange ‘sexarbejdere’ tror du egentlig betaler skat og moms?

Hvis prostitution bliver et legalt erhverv, skal man så kunne tvinges ud i arbejdsprøvning der?

Synes der skal rettes mange ting til, før man kan sammenligne denne branche med andre erhverv.

Tror mange i branchen er overlevere, da de bliver hærdet med tiden. Der er vist mange historier om den slags, men det er dog ikke noget alibi for at forsvare prostitution.

Må hellere bevæge mig lidt væk fra den her debat, ellers begynder jeg sgu bare at sætte mig alt for meget ind i sagerne.

27 07 2010
LilleQ

Hvis man skal kunne tvinges ud i arbejdsprøvning der, er der mange andre fag og erhverv man kunne tage fat på også…

Og der er mange fag som man ikke bliver tvunget ud i arbejdsprøvning i, i forvejen..
Og var der ikke noget med at en kvinde, selv havde fundet og søgt om erhvervpraktik på et bordel og godkendt af kommunen.. noget med massage? syntes jeg at kunne mindes. Hvilket jeg i grunden ikke ser noget usædvanligt i, da kvinden selv har fundet, opsøgt arbejdspladsen og derefter opnået accept at kommunen.. så kan man vel kun gå ud fra kvinden selv er i stand til at træffe et valg på velovervejet begrundelse?

Eller skal man følge flokken og hyle i kor og mene kvinden er ude for pædagogisk rækkevidde, burde lukkes inde og overlade til andre at tænke for hende.. så hun i det mindste kan blive reddet inden hun får gigt i køben eller slap anal kanal?!

Grundlæggende skal dette erhverv og menneskene inden for det, have de samme rettigheder som andre erhverv…

Man redder ikke nogen kvinder ved at forbyde sexkøb eller prostitution.
At forbyde sexarbejde er i realiteten at fratage kvinder retten til selv bestemme over deres egen krop og hvad de vælger at bruge den til OG at vedtage at kvinder ikke er i stand til at tage vare på deres egen seksualitet og at staten derfor må gribe ind og bestemme over kvinders krop og seksualitet… og at mænd er de store stygge fæle misbrugere af de svage hjælpeløse offer kvinder….

nb læs evt her. En sexarbejder som betaler både skat og moms og er tilfreds med sit job… og bestemt hverken virker traumatieret eller tvunget. http://luder.smartlog.dk/

28 07 2010
LilleQ

Pirrende.

mig bekendt så skal kommune have indgået en samarbejdsaftale med private erhverv før det overhovedet kan komme på tale at dagpenge- og kontanthjælpemodtagere kan komme i arbejdsprøvning.– Det betyder at kommunerne skal kontakte de enkle bordeller ligesom de kontakter de enkle andre erhverv og lave en samarbejdsaftale.

en anden ting er, der er rigtig mange erhverv private, kommunale som offentlige der ikke er på listen over kommunale “tilbud-til-aktivering”.

Jeg tror faktisk der findes rigtig mange sexarbejdere som er cvr registrerede og som både betaler moms og skat af deres indtjening.. på trods af vanskelighederne de har med fx købe sig til servicen hos en revisor osv…men hvis du fx læser på den her blog, en sexarbejder som betaler sin moms og skat og er tilfreds med sit erhverv og ønsker erhvervsmæssige rettigheder på lige fod med andre erhverv http://luder.smartlog.dk/

Et sted at starte med at rette til er at give de samme erhversmæssige rettigheder.. hvilket vil styrke alle sexarbejdere, ligesom en samlet faglig organisation for alle andre erhverv var udgangspunktet for at styrke alle inden for faget og ikke kun de stærke.
Får de de rettigheder vil de langt bedre kunne støtte og hjælpe de som har behov, om det er dagpenge, forsikringer, supervision eller hjælp til omskoling, videreuddannelse osv der er behov for…og hjælperne vil ikke være nogen der på forhånd har defineret at alle sexarbejdere er traumatiserede. Det betyder at den enkle sexarbejder langt lettere har mulighed for at definere behovet for hjælp og opnå den konkrete hjælp uden blive udstødt eller fordømt for sine eventuelle valg.

Fastholder man et syn på sexarbejdere at de er syge, er ofre, er traumatiserede.. så er der væsentlig stor risico for at offergøre og traumatisere de der ingen traumer har og yderligere stigmatisere de der har… og det ønsker vel ingen?

De sociale problemer som kan være inden for branchen, er sociale problemer som ikke er udelukkende sexarbejder relaterede problemene, men problemer som mange mennesker, der på ingen måde har kontakt til sexarbejde også står i og kender til.. svigt, overgreb, vold, misbrug, alkoholproblemer osv… og de ting skal der tages fat på og støttes op omkring for at løse problemerne når de opstår.. men det gøres ikke ved at forbyde sexkøb eller sexsalg. Det bliver bare en skinmanøvre.

23 11 2011
Spørgsmål til Manu Sareen og Ud med bagmændene « Prosex-feminisme

[…] de små stakkels viljesvage pus, skal frelses, hvorimod mænd kan få lov at træffe egne dårlige valg og knokle røven ud af bukserne i al […]

23 03 2013
Exit exitprogrammer | Prosex-feminisme

[…] På nær de arbejdere der dør i en arbejdsulykke. Bygningsarbejdere, landmænd og chauffører har desværre meget høj risiko for at miste livet på arbejde. (Noget som sexarbejdere har meget lav risiko for). Fødevareministeren har ikke afsat en stor millionpulje til at få landmænd til at skifte fag. Årsag? Det er land-mænd, og mænd har jo fri vilje, hjerne og ansvar, noget kvinde ikke fik med på grund af æggestokke. […]

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Google photo

Du kommenterer med din Google konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s
%d bloggers like this: