Argumenter mod kriminalisering af prostitution

17 07 2011

Af Nina Søndergaard

Et sexkøbsforbud vil være en sejr for ligestillingen.

Nej, det vil tværtimod være et tilbageskridt, da ligestilling går ud på at stille kønnene lige og give dem lige muligheder. Ikke at fratage det ene eller andet køn en erhvervmulighed.

Enhver begrænsning af kvinders ret til selvbestemmelse og selvforvaltning med henvisning til hendes køn, skal afvises som det magtbegærlige udtryk for patriarkalsk tankegang det er, uanset om det bliver udtrykt af andre kvinder.

En kriminalisering af især mandlige sexkunder, er også at vælte ansvar for kvinder over på mænd. En mand bliver i kraft af sit køn og deraf ”overlegne magtposition” pludselig gjort ansvarlig for det valg sexarbejderen selv traf, og den mandlige kunde forventes at vide bedre om sælgerens tarv end den sexarbejdende kvinde selv gør.

Førhen skulle kvinder også beskyttes mod de farer og ulemper et erhvervsarbejde kunne medføre, og holdes inde i det trygge hjem. Det var også for at aflaste kvinder for besværet med formueforvaltning, at kvinder tidligere ikke selv kunne åbne en bankkonto, købe fast ejendom eller på anden vis bestemme over sine penge.

 

Man afholdt også kvinder fra at løbe marathonløb, da man mente at livmoderen kunne falde ud under langdistanceløb. Det har vist sig ikke at holde stik, og der er faktisk en del kvinder der er ret gode til at løbe temmelig langt. Dette eksempel skulle også gerne vise at få retten til at prøve kræfter med noget er ikke det samme som pligten til at gøre det.

Forskellen på datidens velmenende, men grimme, uheldige og komplet unødvendige beskyttelse af kvinder, det såkaldte svage køn, og nutidens er den samme.

 

At forbyde prostitution er at sende et vigtigt signal, vi accepterer jo heller ikke børnearbejde, vel?

Allerede inden vi kommer til at signalpolitik er et onde, er det vigtigt at påpege at sexarbejde er noget der foregår mellem og foretages af voksne, myndige mennesker.

I Danmark og en del andre lande er det ulovligt at købe sex af personer under 18 år (§ 223), hvilket er godt. Efter politiets skøn er der stort set heller ikke, hvis overhovedet noget, børneprostitution i Danmark.

Derfor skal alle sammenligninger og paralleller med kvinder og børn afvises som det vås det er.

Den form for misforstået beskyttelse af kvinder bunder i et grimt kvindesyn, hvor kvinder anses for at være som børn: Ufærdige, uselvstændige væsener der har brug for samfundets beskyttelse og særregler for at leve.

Man skal aldrig lade sig narre af at det nu om stunder ofte er kvinder der fremfører sætninger, hvori sammenligninger med børnebeskyttelse og prostitution indgår. De vil naturligvis selv have sig frabedt at blive sammenlignet med børn der ikke kan tage vare på sig selv, da disse kvinder mener at de kan træffe egne beslutninger.

Disse kvinder har inkorpereret mandssamfundets idealer og tror dermed at de har en fri vilje. De kvinder der ikke vælger som dem, anses for ikke at have en fri vilje og skal derfor tvinges ind på den rette vej – der ikke omfatter salg af sex.


Handlinger

Information

5 responses

18 07 2011
Rolf Rasmussen

Det bliver sjovere og sjovere.
Ifølge referencen Straffeloven 24. kapitel Forbrydelser mod kønssædeligheden § 216 forholder det sig således, at “Med vold sidestilles hensættelse i en tilstand, i hvilken den pågældende er ude af stand til at modsætte sig handlingen.”.
Man kan heraf udlede, at prostituerede i virkeligheden er voldtægtsforbrydere, idet de med deres virkemidler er i stand til at hypnotisere mænd.

18 07 2011
Nina Søndergaard

He, ja, en bekymring for den enorme tiltrækningskraft sexarbejdende kvinder har, ses også i at en mulig og ubehagelig bivirkning ved en total lovliggørelse skulle medføre hyppigere bordelbesøg og dermed flere brudte ægteskaber. Det er nok at overdrive sexarbejdernes rolle og tiltrækning en kende, og i alle tilfælde en idé om ydrestyring i en grad som vi normalt plejer at afvise: Det er fuldt lovligt for mig at drikke saftevand, men jeg har nu aldrig brudt mig om det…

18 07 2011
Rolf Rasmussen

Kvindelige ligestillingsministre lægger ikke skjul på. at det bekymrer dem, at sexarbejdende kvinders tiltrækningskraft er i stand til at booste egoer.

18 07 2011
Nina Søndergaard

Ha ha, det var en ret omfattende definition af sexarbejdende kvinder du der lægger for dagen: Alle kvinder der har et arbejde og/eller forhøjer deres erotiske kapital?!

Jeg synes også at dameblade ofte er kedelige, men det er fordi de er for hetero, snarere end at de opfordrer til at man glæder sin partner – som vel er en god og smuk ting at gøre. Jeg bliver da også glad for og stolt over mine venner når de stråler og er smukke og succesfulde, dermed afstiver de selvfølgelig også mit jeg.

18 07 2011
Rolf Rasmussen

det var en ret omfattende definition af sexarbejdende kvinder du der lægger for dagen

Jo men, der er jo ikke mig, der har opfundet begrebet. Faktisk synes jeg ikke det lyder særlig sexet.

Skriv et svar

Udfyld dine oplysninger nedenfor eller klik på et ikon for at logge ind:

WordPress.com Logo

Du kommenterer med din WordPress.com konto. Log Out /  Skift )

Twitter picture

Du kommenterer med din Twitter konto. Log Out /  Skift )

Facebook photo

Du kommenterer med din Facebook konto. Log Out /  Skift )

Connecting to %s
%d bloggers like this: