Snerpethed og sexarbejderrettigheder

29 04 2013

Af Nina Søndergaard

 

Man kan sagtens være snerpet OG gå ind for sexarbejderrettigheder, for sexarbejderrettigheder handler om arbejdsvilkår og meget lidt om selve den seksuelle akt.

En udbredt misforståelse i prostitutionsdebatten er at forbudsfløjen er snerpede, nypuritanske og imod erotik – modsat den fløj der kæmper for sexarbejderrettigheder: Frisindede, grænseløse og aldeles uden hæmninger.

podcastimage-7579027Det seneste udslag af den tankegang var i radioprogrammet Zornigs Zone på 24/7, hvor Lisbeth Zornig Andersen argumenter meget voldsomt for et sexkøbsforbud. Zornig forstår ikke at hun har kritikere, idet hun har diskuteret offentlige bollerum. Det anser Zornig angiveligt som ægte frisind. Det skal hun være velkommen til, men frisind har bare ikke noget med sexarbejderrettigheder at gøre.

For det første har vi alle vore grænser, også sexarbejdere (og swingere, sadister, støvlefetichister). De subkulturer taler meget lidt om frisind, men nøjes med at konstatere og respektere at seksuelle grænser er en aldeles tilfældig smagssag. Det er også en sær tolkning af ordet “fri”, når frisindet kun strækker sig til at godkende gratis omkringknalden, hvorimod alle former for købt sex skal forbydes som værende ‘onani i et andet menneskes krop’. Der kan rigtig nok være skæve magtbalancer mellem sexkunde og sexsælger, men det kan der jo også være i alle andre forhold, så at dømme alene på pengene er en blindgyde.

For det andet er grænserne ikke i sig selv et gode eller et tegn på højere moralsk stade. Langt de fleste bøsser og ludere, masochister, pornoseere og sexkøbere, er aldeles fredelige folk, der køber ind og passer deres børn og arbejde som alle andre. Det siger heller intet om de fleste heteroer at over 99 % af alverdens diktatorer, massemordere og stjernepsykopater var heteroseksuelle og endda ofte monogamt gift.

download (4)For det tredje har ens egne personlige seksuelle præferencer intet at gøre med at sikre sexarbejdere ordentlige, ja ligefrem anstændige arbejdsvilkår. For det er dét sexarbejderrettigheder går ud på. Det går ikke ud på at ‘godkende’ alle former for sex eller at få alle til at prøve en omgang købesex, men blot at sikre at sexarbejdere ikke bliver forulempet af hverken politi, myndigheder og kunder eller kommer i kløerne på skruppelløse udlejere og andre, der vil udnytte sexarbejdets gråzonestatus.

Derfor kan man sagtens have en ganske streng personlig seksualmoral og samtidig gå ind for sexarbejderrettigheder, ligesom man kan støtte at bilmekanikere og pædagoger har gode arbejdsforhold uden selv at have, endsige ønske sig, biler eller børn.

Antiantifeminisme

3 04 2013

Af Nina Søndergaard

 

Der er heldigvis allerede stor modstand mod den helt enestående intelligensforladte nordiske rapport om bekæmpelse af højreekstremisme og antifemisme. Problemerne med præmisserne står i kø og her tager jeg fat om dem en efter en.

 

Det første svimlende punkt i rapporten er at antifeministiske ytringer skal gøres strafbare, og at der i øvrigt skal nedsættes en “lavtærskeltjeneste” for at få alle nedsættende udtalelser med, fordi problemet er, ifølge eksperterne, underrapporteret.

 

Det er dumt og uheldigt fordi:

 

  • Det forhindrer diskussion.

  • Det viser at kvinder stadig opfattes som det svage køn, der kræver særregler for overhovedet at fungere.

  • Det øger kønslig ulighed.

  • Det er dødsstødet for alle former for fremtidig feministisk analyse eller kritik.

  • Det er en kortsigtet magtliderlighed, der ikke kan huske at der rent faktisk var engang hvor feminisme var en modig modstrøm.

  • Det er kun forkælede førsteverdenspersoner, der er komplet usolidariske og blottet for historisk sans og empati, der kan ligestille “antifeministiske” ytringer med mord på piger.

  • Den samme gruppering som man vil bekæmpe får mere magt.

  • Det er dumpt og blindt ikke at skelne mellem ord og handling eller forskellige former for grupperinger.

 

Samtale, diskussion eller skænderier kræver pr. def. flere personer og uenighed. At straffe en person fordi vedkommende har en anden holdning end én selv er dumt, fremskridtsforhindrende og det mest totalitære træk. Og. Deler man svinere ud, så må man forvente at få svinere tilbage. Diskussionen er ikke vundet ved at kalde på mor eller stat for at redde én ud af en diskussion man føler man er ved at tabe.

 

Når det lige præcis er ytringer der kunne tænkes at sige noget kritisk om kvinder, der skal straffes, så får man cementeret at kvinder virkeligt har brug for beskyttelse mod den rå verden. Lige præcis det ækle åg af beskyttelse som kvindesagsforkæmpere før og nu har kæmpet for at kaste af sig: Kvinder kan nu få en uddannelse og et arbejde, selvom det er åh så hårdt. Kvinder må nu selv forvalte deres penge, selvom de kan fejle. Og kvinder der stiller sig op og er kritiske mod systemet, kan ikke på nogen som helst måde påberåbe sig systemets beskyttelse.

 

Ligestilling er netop lige stillede køn. Ikke et forfordelt køn og et med stækkede rettigheder.

 

Når feminisme udelukkende forståes som radikal feminisme, hvor manden altid er den stærkeste og kvinden altid er i en underlegen magtposition, så er det slut med feministisk analyse, når magtforholdet forskubbes til at være i kvindernes favør. Hvisnår forslaget vedtages må al feministisk analyse standse, da mænd og andre antifeminister kan komme i fængsel for at være uenige. Pyrrhussejr…?

 

Feministerne her lider af total mangel på forståelse for historie og at tiderne skifter, når de føler sig sikre på at være i en evig OG god magtposition og tromler opposition – på forhånd. Det er ikke længe siden at feminister forsøgtes fængslet eller på anden måde tvangstiet fordi deres holdninger var i modstrid med gældende tone og lov. Det er hverken klædeligt eller hensigtsmæssigt at lave et israelsk stunt og undertrykke andre med begrundelse i ens egen tidligere undertrykthed, blot fordi man selv synes man er kommet ovenpå i magthierarkiet.

 

Ved at påberåbe sig særrettigheder som del af en gruppe, i dette tilfælde de hellige ukrænkelige rigtige feminister, giver man automatisk magt til andre grupperinger. Også dem der lige præcis er éns modstandere. Fx traditionelle stammefolk der omskærer piger, gifter sig med barnebrude, hænger homoseksuelle og med al magt forhindrer kvinders erhvervsdeltagelse. De er også en gruppe, og de har rent faktisk taget menneskerettighederne som gidsel og reelt ophævet menneskerettighederne i store dele af verden. Sjovt nok lige præcis der hvor der er allermest brug for feminisme. Og husk nu, når selv ikkevoldelig modstand er fængslingsårsag  og al diskussion forhindret, så kan dette ikke gøres om.

 

 

Pigefostre suges ud af livmødre fordi piger er et tab, et uheld og en forbandelse. Malala fik en kugle i kraniet fordi hun gerne ville gå i skole. Der findes næppe en eneste rwandesisk kvinde født i 1979 eller før, der ikke er blevet voldtaget under folkemordet i 1994. Kvinder der har ladet sig voldtage får i visse lande pisk og stokkeslag. Og så kalder disse nordiske, magtfulde personer sig feminister og klynker fordi de får med samme mønt i en internetdebat?! Det er så grotesk ude af proportioner at det er skammeligt, hvis førsteverdensproblemer af uanseelig art skal blæses op til at være noget som en domstol skal tage sig af.

 

At overlade bare det mindste smule magt til folk der ikke kan skelne mellem ord og handling er uhyre bekymrende. Ord er ikke mord. Ord er ikke overgreb. Ord på en skærm kan ikke give kraniebrud. Desuden kan man undlade at læse hvad der kunne tænkes at støde én, noget der ikke kan sammenlignes med at gå på gaden og blive overfaldet og få bank: Et voldsoffer gav ikke sit samtykke til tævene og har desuden givetvis gode til tvangsprægede grunde til at færdes ude (vedkommende skulle hjem!).

 

 

Hvis man kalder sig feminist må man antages at kunne skelne mellem mænd og kvinder og den evne til at differentiere må også være ret sofistikeret når man kan skelne mellem “hadefulde ytringer” og så de gode kærlighedsfyldte. Så holder det ikke en meter derefter at sætte et helt lige lighedstegn mellem galninge som Breivik og folk der ikke ønsker kønskvotering.

 

Lige så hjernedødt som at tage patent på feminisme og tro at den etiket i sig selv er et magisk skjold mod en ond verden.