Dansk Porno

19 04 2012

En boganmeldelse af Jon Nordström: Dansk porno/Danish Porn – a book about porn, made with love. Nordstroms, 2012.

 

Af Nina Søndergaard

 

Dansk porno: 100 års historie om synd, skrevet af de sødeste mennesker på det bedste papir. Sådan skriver Nordstrøm selv om kompilationen om dansk pornografi, udgivet på hans eget forlag.

Værket er drevet af stor kærlighed og fascination og det er smukt og forfriskende. Porno og kærlighed sættes desværre oftest op som hinandens modsætninger, hvilket bogen er én stor modbevisning af. Kærlighed til Kvinden, kusser, sex og livet går igen på stort set hver side. Hvad kvinderne selv har tænkt står dog hen i det uvisse, da ingen pornomodeller kommer til orde og alle indlæg er skrevet af mænd.

 

 

Bogen er først og fremmest en billedbog, hvis trykmetode Nordstrøm vist selv har været med til at udvikle. Dét ses. Billederne står knivskarpt og smukt, så selv billeder af bogopslag og breve emmer af nærvær. Tidsafgrænsningen er lidt sløret, men perioden sådan cirka fra 1880 til 1975 er dækket, med hovedvægt på 1950-70. Tiden efter 1975 har tilsyneladende ikke været så spændende, eller også er det som så mange har jamret over, at kommercialiseringen efter 1975 har forfladiget alt det kunstneriske i pornografien.

 

 

Og kunst det er det, meget af materialet i bogen er af vældig høj æstestisk kvalitet. Nogle af os blev skuffede og overraskede over at Herman Bangs Håbløse Slægter var så utugtig at han røg i spjældet. Bang blev knaldet på skildringen af ’hæseblæsende Eftermiddage’, hvor den unge William Høg åbenbart stønner i samleje med den ældre grevinde Hatzfeldt. Dét var for meget for det fine København i 1880. Fotografierne lader dog intet af nutidens porno at ønske i fremvisning af fisser…

 

 

Den fascination af gammeldags porno går igen i hele bogen, som har kapitler om pornohistorie, Røde Kai, film og ornepigen Bodil. Det er springende punktslag i en enormt omfattende historie. Meget kan genfindes i andre værker, og opsætningen gør det lidt vanskeligt at holde koncentrationen: Fx side 171, nederst ”Det førte til en sand syndflod [nøgne damer, Ole Eges reklamebrev, fotografen Freddy Weiss på pornooptagelse, smuk ung kvinde med spæde bryster og hår på fissen] af pornoblade og –film, samt etableringen af en decideret porno-industri, der hurtigt blev domineret af Topsy og Color Climax. (side 177)”

 

 

Det er dog kun en bogorm som mig der kan småøffe lidt over det, alt i alt er det en smuk og skøn bog, der er en god introduktion til personer som Mary Willumsen og Ole Ege, og til emnet pornohistorie som sådan. Dem der ikke gider alt det læseri kan nøjes med at nyde de fantastiske fotografier.

Prostitutionshistorie light

8 03 2009

Prostitutionens historie i kort udgave med fokus på regulering af området

Af Nina Søndergaard

peter-retter-pa-nina2

Det er ikke helt rigtigt at prostitution er verdens ældste erhverv, det er nok snarere en konkurrence mellem pottemagerne, musikerne og bådebyggerne. Men at sælge sex følger tæt i hælene på pengeøkonomi (Ringdal, 1998). Det blev tydeligt for europæerne, da de kom til Stillehavsøerne, der i 1700-tallet ikke havde penge i vores forstand. Økonomien var baseret på byttehandler. Da øerne blev indlemmet i kolonierne og fik pengeøkonomi, så man at prostitution fulgte efter. Nogle af kvinderne kunne se en klar fordel i at sælge sex til de hvide sømænd, hvor de før hen havde gjort det gratis.

Det faktum at sexarbejde som fag ikke forudsætter (men ikke udelukker) en lang uddannelse, stort indskud eller avancerede lokaler og udstyr har været med til at gøre det til et karrierevalg for mange kvinder gennem historien. Kvinder som typisk ikke har/havde helt samme adgang til uddannelse, erhverv eller finanser som mænd, men som også ønsker at forbedre deres situation. (Mænds indgang til prostitution er langt mere dunkelt belyst og udeladt i denne tekst). Det har alt sammen været med til at gøre prostitution svært at udrydde, selvom utallige forsøg er gjort. De to eneste tilfælde der kendes til, hvor komplekse samfund i en periode ikke har haft prostitution, er Kina under revolutionen og Afghanistan under Taliban. Disse samfund repræsenterer også en ekstrem situation for en meget stor del af befolkningen, og erfaringerne derfra er vanskelige at overføre på andre lande.

Mange moderne samfund har forsøgt med forskellige former for regulering af sexarbejdet, da det i mange samfund anses som grimt, forkert, upassende karrierevalg eller skadeligt. En måde at regulere det på er at lade det være et anliggende for staten, som i republikken Romerriget eller Danmark (reelt kun København) 1874-1906. En anden måde at regulere det på er ved at forbyde det, som i Danmark 1906-1999.

I New Zealand, Australien, Holland og Tyskland er prostitution som erhverv lovligt (en proces gennem de seneste 15 år) under visse restriktioner. I de ovennævnte lande er gadeprostitution ikke lovligt, men findes stadigvæk og udgør et problematisk område, da mange gadepiger ikke kan eller vil leve op til de krav, der stilles til at drive sexarbejde. En australsk undersøgelse fra 2007 har påvist at de illegale gadepiger har dårlige vilkår på en lang række områder, men at især vold (fra partnere og kunder i den rækkefølge) udgør en væsentlig risiko for dem. Der er med andre ord en række problemer, der følger i kølvandet på en delvis regulering, da der opstår to cirkler af sexarbejde. Den ene er reguleret og forholdsvis velfungerende med lave rater af vold og kønssygdomme, og har i undersøgelser fra Holland og Australien vist at rumme høj grad af jobtilfredshed og veluddannede kvinder. Den anden cirkel består først og fremmest af sexarbejdere på gaden, de har ofte misbrugsproblemer, en lav grad af uddannelse, er flyttet hjemmefra tidligt og har en historie præget af vold. Tilrejsende sexarbejdere har i landene her en stor risiko for at havne i den illegale del af branchen.

Den new zealandske tilgang til prostitutionsområdet er et markant brud med tidligere forsøg på at regulere branchen, da sexarbejderne selv er blevet inddraget i alle aspekter af lovgivningen. Ganske ligesom mange andre grupper af arbejdere har påvirket arbejdsmiljølovgivningen inden for deres eget felt. De fleste sexarbejdere har udtrykt stor tilfredshed med lovændringen og det har øget trygheden (både faktisk og følt) blandt sexarbejderne. Prostitutionen er ikke steget. Der er dog stadig problemer med stoffer i miljøerne ligesom kontrollen med bordellerne skal skærpes.

En helt anden vej har Sverige taget. Her valgte 2/3 af parlamentet at vedtage sexköpslagen i 1999. Dermed blev det forbudt at købe seksuelle ydelser i Sverige, men det at sælge sex er ikke ulovligt og alle kan sådan set registrere sig som moms- og skattepligtige prostituerede. Det er enestående i verdenshistorien at kriminalisere kunderne. I 2006 udkom der en rapport om lovens virkninger i Sverige, heri kunne det ikke fastlås at prostitutionen som helhed var faldet, selvom gadeprostitution var. Der er ikke mange domsfældelser og politiet kunne heller ikke konkludere at traffickingen var faldet siden 1999. Sexarbejderne rapporterer om større utryghed og hvordan at brugte kondomer kan bruges i efterforskningen af kunderne. Også i Sverige har man problemer (de er ikke blevet mindre siden 1999) med narkotika.

I Danmark har prostitution været lovligt siden 1999, hvilket betyder at alle kan blive moms- og skatteregistrerede som selvstændigt erhvervsdrivende som prostitueret, men man kan ikke blive ansat som sexarbejder, da den danske rufferilov stadig er streng. Den fastslår at alle der forleder, hjælper eller tjener penge på kønslig usædelighed eller bordeldrift kan straffes med op til 4 års fængsel. Det vil sige at sexarbejderne i Danmark reelt ikke må ansætte telefondamer, revisorer eller rengøringsassistenter. Sexarbejderne har heller ikke faglige rettigheder som alle andre arbejdere (undtaget forfattere).

Læs mere:

Nils-Johan Ringdal: Kærlighed til Salg – De prostitueredes verdenshistorie, Tiderne Skifter, 1997.

Charlotte Seib: Health, well-being and sexual violence among female sex workers: A comparative study, ph.d. afhandling juni 2007 fra Queensland University of Technology.

http://www.sexlinien.dk/Default.aspx?ID=4771

http://www.seksualpolitik.dk/new_zealand.html

http://sv.wikipedia.org/wiki/Sexk%C3%B6pslagen