Nej og nødværge

3 07 2017

Af Nina Søndergaard

 

Som såkaldt prosexfeminist anser jeg sex som en positiv drivkraft, en kilde til stor glæde, lykke, bedre helbred, større forståelse af sig selv og andre, mere samhørighed og alt muligt andet godt i livet. Når det er ønsket, villet og samtykket fra alle parters side. Uønsket sex er forfærdeligt i en mørk skala fra afrysteligt ubehageligt til et livsødelæggende traume.

Sex og lyst er komplicerede sager, men et nej er et nej og skal altid respekteres. Udsagt ulyst = stop. Sig nej, sig fra, hvis ikke du vil mere. Det nej skal muligvis bakkes op af mere hårdtslående argumenter end du plejer at bruge. For liderlighed kan godt gøre ellers klare hjerner omtågede og ja, der findes faktisk så dumme mennesker derude, at de ikke fanger dine høfligt afvisende signaler. Dit nej må godt suppleres med eventuel vold for at stoppe overfaldet.

§13. Handlinger foretagne i nødværge er straffri, for så vidt de har været nødvendige for at modstå eller afværge et påbegyndt eller overhængende uretmæssigt angreb og ikke åbenbart går ud over, hvad der under hensyn til angrebets farlighed, angriberens person og det angrebne retsgodes betydning er forsvarligt.

Stk. 2. Overskrider nogen grænserne for lovligt nødværge, bliver han dog straffri, hvis overskridelsen er rimeligt begrundet i den ved angrebet fremkaldte skræk eller ophidselse.

Førsteudgaven af Kvinde Kend Din Krop fra 1975 har glimrende råd til hvad man kan gøre, også som lille spinkel kvinde overfor et stort dumt lokum, der vil have mere end du vil give. At gå til selvforsvar eller blot have kendskab til afværgende manøvrer, kan være ret gavnligt for éns selvtillid, så det er værd at overveje om man vil afsætte tid til at overvinde sin naturligt indpodede frygt for at skade andre.

Slutteligt vil jeg sige som Det kriminalpræventive Råd, at du ikke bør lade frygten styre og formindske dit liv: Sig og suk ja, nyd dig selv og andre. Mere kærlighed til alle!