Prostitution i Vesten de sidste 150 år – et prosexfeministisk vue

27 02 2011

Af Nina Søndergaard

Blogindlægget er en let omarbejdet udgave af det foredrag jeg holdt på sexarbejderrettighedsfestivallens første dag.

Jeg er ikke ekspert i prostitutionshistorie, men takket været andres forskning kan jeg give et ganske kort rids. For nogle af fænomenerne er med os den dag i dag. Det handler om kontrol og det temmeligt tvetydige forhold myndighederne længe har haft til sexarbejde, der er blevet set som et nødvendigt onde, endnu en indtægtskilde, det mest foragtede og fordækte… Her et citat fra en englænder:

Da jeg blev rask, druknede jeg mine sorger i kvindeligt selskab, og jeg havde i den periode mange af de kønne luddere, som jeg havde kendt, før jeg rejste fra England. Jeg er i dyb taknemmelighedsgæld til deres klasse, og jeg siger igen, hvad jeg mener at have sagt et andet sted – at de har været min tilflugt i sorgen, en aldrig fejlende lindring i al min elendighed, og de har reddet mig fra at drikke, spille, eller måske endnu værre skæbner. Jeg skal aldrig kaste med sten efter dem, og heller ikke tale nedsættende om eller til dem.

De er for en stor del, hvad samfundet har gjort dem til, og samfundet benytter dem, nyder dem og elsker dem endda. Alligevel er det det samme samfund, der fornægter dem, hånligt afviser dem, bander og svovler over dem, endda mens det frekventerer og fornøjer sig med dem. Kort sagt behandler samfundet dem rystende dårligt i de fleste, kristne lande og mere i det protestantiske England end i noget andet land jeg kender. (MHL 1966, VI: 65)

Ordene er fra 1894 og er ”Walters”, han var en victoriansk gentlemand der efter eget udsagn havde ca. 1500 sexpartnere i løbet af de fyrre år hans erotiske selvbiografi dækker. Mange af hans veninder var sexarbejdere, og selvom han var udmærket klar over at de nok ikke gad at gå i seng med ham, hvis ikke de fik penge for det, så fratrak det på ingen måde deres værd i hans øjne. Men han var nu også en usædvanlig mand.

Dét han blandt andet, foruden almindelig stigmatisering og dobbeltmoral, hentyder til er Contagious Diseases Acts fra 1862. Der kunne politiet få lov at arrestere en prostitueret i visse havne- og militærbyer (det blev senere udvidet til at gælde det meste af England), og hvis det viste sig at hun havde en kønssygdom, smide hende i et Lock hospital – sygehus med speciale i spedalskhed og kønssygdomme.

Baggrunden for denne lov var at syfilis og gonorré var uhyre udbredte. Syfilis er lumsk, fordi den kan gemme sig i kroppen i mange år. Det er en bacille (Treponema pallidum, opdaget i 1905) der forårsager sygdommen der kan give udslet, hovedpine, dybe sår, knoglelidelser, nyre- og leverlidelser og sindssygdom. Foruden at håret kan falde af og tunge og svælg kan blive affekteret. Indtil 1909 var der ingen egentlig effektiv behandling.

Gonorré er en smitsom urinvejsinfektion der først og fremmest smitter ved samleje. Nogle gange går den over af sig selv, men man ”pisser glasskår” og der er udflåd (dryppert). Andre gange kan det udvikle sig til ledbetændelser, blindende øjenbetændelser og alvorlige underlivsbetændelser der ofte medfører ufrugtbarhed. Først efter anden verdenskrig og penicillin fik man en kur til gonorrén.

I England var op mod 290 ud af 1000 soldater og militærpersoner smittede. Det var et helt reelt problem at magthaverne ikke kunne forvente at landet kunne forsvares, hvis næsten 30 % af styrkerne var syge. Derfor prøvede de at dæmme op for epidemien ved at slå ned på knudepunkterne for seksuel trafik: Luderne.

Idéen kom fra Frankrig, hvor Napoleon i 1804, som den første statsleder, havde indført officiel indskrivning af prostituterede og offentlige bordeller – som skulle ejes af en kvinde. Bordellerne skulle være diskrete og i 1810 var 180 af dem i Paris. Sexarbejderne skulle også have to ugentlige lægecheck.

Baggrunden var den samme som England, og situationen var lidt mere presserende for Napoleon for de franske krige havde været meget dyre i mænd. Mere end en million mænd mistede livet i revolutions- og napoleonskrigene (1792 1804-15). Dernæst mener jeg at Napoleon skulle vise at han fik styr på sagerne (han indførte også husnumre i Paris, ulige numre på den ene side, lige på den anden). Ved at regulere sexarbejde viste han også at han kunne tæmme drifter og var dermed en stor hersker. Her fik han også cementeret af kvinder var farlige og at kvindearbejde helst skulle foregå indendørs og ude af syne.

De offentlige bordeller var lovlige indtil 1946, hvor en ex-sexarbejder (Marthe Richard 1889-1982) fik kendt dem ulovlige. Prostitution er sådan set lovligt i Frankrig i dag, men ikke med mindreårige og man må ikke reklamere med det. Desuden er bordeldrift ulovligt.

I Danmark tog man nogle af de samme skridt, for i 1815 udsendte kong Frederik VI et uofficielt politiregulativ, hvor sexarbejdere kunne få et månedligt check for kønssygdomme. Hvis hun var smittet var behandlingen gratis, så der var altså lidt gulerod. Først i 1863 blev det officielt lov – og så blev tilsynet lidt hyppigere.

Fra 1874 til 1906 havde vi lovlig, statsreguleret prostitution i Danmark. Kvinderne skulle have en slags uniform på og der var regler for hvor og hvornår sexarbejderne måtte færdes i København. Sexarbejderne måtte ikke bo sammen med andre sexarbejdere, børn eller kærester. I 1901 blev det ulovligt at drive bordel og i 1906 blev prostitution (atter) ulovligt.

Prostitution var ulovligt i Danmark indtil 1999. Begrundelsen var at magthaverne ønskede at den enkelte sexarbejder skulle turde at anmelde et overgreb, overfald eller voldtægt. Den side af strategien er sådan set også lykkedes, og det har hjulpet rigtig meget at en voldtægtsforbryder nu ikke længere får rabat for at voldtage en luder. Bordeldrift er stadig ulovligt.

Hvis vi ser til andre lande kan jeg lige hurtigt skitsere op at Tyskland er et stort land! Og at de enkelte byer og stater har haft meget forskellige tiltage til sexarbejde. I Østtyskland (1945-90) var prostitution forbudt, som i alle andre østlande, og eksisterede officielt ikke. I Bayern krævede man obligatoriske tests af sexarbejdere fra 1987-2002, hvor det viste sig at kun 2,5 % af de prostituerede havde en kønssygdom, langt lavere end normalbefolkningen.

Fra 2002 kunne prostituerede få en almindelig arbejdstilladelse, men det har nu ikke hjulpet meget på de problemer der ofte er i kølvandet på prostitution. Bordellerne har i øvrigt også levet en usikker tilværelse, nogle gange måtte de godt være der, andre gange ikke. Köln lavede i 2004 en dediceret prostitutionsafgift, bl.a. for at begrænse sexarbejde, skatten indbragte byen 828.000 Euro i 2006.

I Holland var prostituerede som regel enten henvist til at bo og arbejde udenfor byen eller i specielle distrikter. Napoleonshærene hærgede i 1810 og der kom samme foranstaltninger som vi har hørt om før. I 1911 blev det forbudt at drive bordel og leve af prostitution alene, men prostitution som sådan var lovligt. I løbet af 1950’erne begyndte myndigheder og politi at slappe lidt af (som med hash) og prostitution blev anerkendt som erhverv i 1988. Bl.a. som følge af pression fra Den røde Tråd, stiftet i 1985, af sexarbejdere. En undersøgelse fra 1999 viste at 78 % af de adspurgte hollændere mente at sexarbejde var et erhverv som alle andre.

Det har været svært for mig at finde noget ordentligt om de svenske forhold fra før 1999! Det har fuldstændig overskygget alt sexarbejde inden da! Men det lader til at lokale myndigheder måtte kontrollere prostitution fra 1833. I 1847 blev prostitution forbudt, men reguleret og tolereret af polis og myndigheder. En kønssygdom fik kvinden direkte på hospital.
Et fællestræk for lovgivningen var at holde prostitution nede og diskret. Sexarbejderne måtte godt være der, hvis bare de ikke larmede eller gjorde for meget væsen ud af sig. Det var også med udgangspunkt i den ret aggressive markedsføring de nigerianske sexarbejdere på Karl Johan – Oslos svar på Strøget – udviste at Norge i 2009 forbød køb af sexuelle ydelser. Også herhjemme tolereres bordeller fint, hvis der ikke er larm og ballade.

En lille, men ofte overset konkret faktor er kondomet.

Kondomer er en oldgammel opfindelse, men de var i århundreder meget dyre, svære at få fat på og noget besværlige at anvende. Dyretarm eller silke var populære materialer, men eftersom elastikken ikke var opfundet endnu, måtte man fastgøre kondomer ved at binde en snor om roden af pikken. I 1855 kom det første gummikondom på markedet, det var tykt som en cykelslange og kunne bruges igen og igen. Det var først og fremmest et præventionsmiddel brugt af par som naturligvis fordømt som sådan. I 1920’erne kom de første latex-kondomer (tynde og til engangsbrug!)  frem. Med billige, lettilgængelige kondomer forsvandt behovet og undskyldningen for at skulle kontrollere sexarbejderne.

Et par afsluttende prosexfeministiske bemærkninger. Et standardargument fra radikalfeministisk side er at hvis ikke man kan se at prostitution er det tydeligste bevis på samfundets skæve magtstrukturer. (De mener jo at kvinder ALTID er undertrykte, og aldrig i højere potens end når hun sælger ”sin krop” til mænds fornøjelse), så forherliger man prostitution. Med andre ord: Er man i stand til at se bare en gnist af kompleksitet, også i prostitution, er man en fjende og blind.

Well, som historiker vil jeg på ingen måde forherlige prostitution og slet ikke den version vi havde i Danmark i 1874-1906, hvor kvinderne virkeligt var underlagt nogle kedelige bestemmelser og begrænsninger. Der vil jeg selvfølgelig også spørge til hvor frit og reelt et valg det var. Men. Det gælder for stort set alle erhverv og livsvilkår dengang. Den sociale mobilitet var i århundrede meget ringe, men om det var mere ufedt at blive kontrolleret af politiet i en storby end af sladdertanter og familie i en landsby er et åbent spørgsmål. Var nogen af datidens jobs sjove? Givende? Og hvad ønskede folk selv? Der er desværre ikke rigtig nogle sexarbejdere, der har sagt så meget om det til at vi kan udtale os om det.

Her i vores, fede, rige del af verden i dag, hvor sult og sultedøden heldigvis ikke længere er en trussel, er der for mig at se ingen som helst tvivl om at sexarbejde kan være et helt reelt valg. Sexarbejderen bestemmer selv sin arbejdstid, sine ydelser og bestemmer suverænt over hvem han eller hun siger ja til.  Uanset hvilke feministiske floskler man pakker et prostitutionsforbud ind med, er det såmænd bare foragt for kvinder og deres selvbestemmelsesret, sexforskrækkelse og god gammeldags kvindeundertrykkelse.

Sex til salg i storbyen

26 02 2011

Niels Jul Nielsen og Lise Astrup Frandsen: Sex til salg i storbyen – prostitution sidst i 1800-tallet og i nyere tid. Københavns museum, 2010.

Boganmeldelse af Nina Søndergaard

 

”Bogen er udgivet med støtte fra Kulturarvstyrelsen, og Servicestyrelsen. Forskningsprojektet, der ligger til grund for udgivelsen, blev muliggjort af en bevilling fra Kulturarvstyrelsen.” Og så kommer der en klamamse om Servicestyrelsen, Fagområde Prostitution, Kompetencecenter Prostitution og Center Mod Menneskehandel.

Med den baggrund frygtede jeg det værste, men min frygt blev gjort til skamme! Det er virkeligt en sober og neutral fremstilling af prostitutionens historie. De tager ikke stilling til om prostitution skal forbydes eller ej, men har set på praksis: Hvordan prostitutionen er blevet (forsøgt) reguleret, italesat og opfattet i København 1850-1906, i nyere tid (1970-2009) på Vesterbro og i Amsterdam.

De lægger ud med at vise nogle af de standpunkter der typisk blev taget i forbindelse med prostitutionshistorie:

 

Den funktionalistiske prostitutionshistorie hvor grundantagelsen er at prostitution altid vil eksistere, primært på grund af mænds seksuelle behov. Det kobles nogle gange med et ønske om at forbedre de prostitueredes vilkår. Den kritisk feministiske der mener at prostitution er et kulturelt fænomen, et udtryk for foragt for kvinder. Der er andre feminister der mener at prostitution er et frit valg og skal respekteres som sådan af samfundet. Som noget helt nyt er de prostituerede selv begyndt at blande sig i debatten, fx Sus Luder.

Med nogle grundige gennemgange viser de to forskellige gader i København, Magstræde og Helsingørgade, i 1850 og 1906 for at se udviklingen og hvad det betød at der lå mange bordeller der. Det bærer præg af at det er svært at skaffe kildemateriale og vi reelt ikke ved meget om sexarbejde dengang, hverken om praksis eller priser, eller hvad de prostituerede selv mente.
Deres konklusion er dog at københavnerne accepterede prostitutionen og der ikke var noget problem i at bo op ad et bordel, medmindre der var meget ballade. Og at for mange bordeller i en gade var skidt, lige så den til tider meget påtrængende opførsel nogle prostituerede kunne have.

Afsnittet om italesættelsen var vældig spændende. Jeg tror at de har givet akkurat lige mange anslag til ”Fortalere for kriminalisering” (KFUK-Reden, Dorit Otzen, 8. Marts initiativet, Odile Poulsen) som ”Modstandere mod kriminalisering” (SIO, Seksualpolitisk Forum, Feministisk Initiativ). De ser også på udenlandske sammenslutninger af sexarbejdere og hvordan prostitutionen reguleres i forskellige lande. De forskellige former for prostitution er også ret fint beskrevet.

Vesterbro dengang og nu er også interessant. Det virker bestemt som om Vesterbro var et råt sted i 1980’erne med meget høj arbejdsløshed, mange misbrugere og meget og synlig prostitution. Igen er det som historiker påfaldende at se hvilke kilder er der til at belyse den seksuelle del af historien: Næsten ingen! De baserer meget på interviews (med blandt andre Sandra Day), hvilket er det absolut sidste man griber til som historiker fra Københavns Universitet. De viser også at byfornyelsen ikke havde til formål at løse de sociale problemer, men bare at flytte dem (s. 128). Igen: Hvis prostitutionen foregår ubemærket og diskret, brokker de øvrige beboere sig ikke, det er kun når der er larm og ballade at naboerne virkelig føler sig generede af det.

Amsterdams Red Light District og vinduesprostitutionen bliver sammenlignet med prostitutionen i København – Red Light District minder nok meget om Helsingørgade i 1906! Masser af mænd, fulderikker og liv på gaden! De tager fat på at bystyret i Amsterdam pludselig er blevet træt af at ’se fulderikker der urinerer på vores gamle mure hver nat’, s. 152, og har lukket ca. 200 ud af 300 vinduer ned. Også i Amsterdam mener man at problemet med trafficking er blevet større, hvilket delvist modsiges af Mariska Majoor.

”Som vi kender det fra debatten i andre lande, bliver spørgsmålet om accept af prostitution meget nemt sammenblandet med den afstandtagen – som alle deler – fra kriminalitet og kvindeudnyttelse, der i mange tilfælde befinder sig i periferien eller centrum af prostitutionsmiljøerne.” S. 153

Afslutningsvis sammenligner de reguleringen af prostitutionen i Danmark dengang og nu: På nogle punkter var den uhyre detaljerede regulering af den enkelte prostituerede i 1874-1906 effektiv: De gik ikke på gaden, de kom til sundhedskontrol og politiet vidste hvor de var. Men grunden til at disse restriktioner blev indført var kønssygdomme, hvilke ikke blev udryddede. Idag er området langt mere ureguleret, men forfatterne ser at det fungerer på mange punkter overraskende godt (s. 166). De mener at et forbud mod sexkøb er sandsynligt og det vil have samme effekt som i Sverige: Prostitutionen kommer væk fra gaden, men stigmatiserer formodentlig også sexhandel yderligere, s. 168.

Demonstration for sexarbejderrettigheder og Danmarks første sexarbejderfestival

21 02 2011

Pressemeddelelse: Demonstration for sexarbejderrettigheder og Danmarks første sexarbejderfestival

Arrangeret af Sexarbejdernes InteresseOrganisation og De røde Paraplyer

Sexarbejdere over hele verden kæmper for deres rettigheder

Det er ikke kun i Danmark, at sexarbejderne kæmper for deres rettigheder. Over hele verden kæmper sexarbejdere for det samme: FOR rettigheder og ordentlige forhold og IMOD forbud og udstødelse.
Derfor blev der for 10 år siden oprettet en International Sexarbejderrettighedsdag (International Sex Worker Rights Day) d. 3. marts i Kolkata, Indien, hvor 25.000 sexarbejdere samledes for at kræve det samme, vi nu kræver i Danmark: Rettigheder!

D. 3. marts 2011 vil vi derfor samles og markere dagen men en demonstration FOR sexarbejderrettigheder og IMOD sexkøbsforbud.

Som optakt til d. 3. marts afholder vi derudover Danmarks første sexarbejderfestival.

Anne-Grethe Bjarup Riis satte i sidste uge fokus på de mange fordomme, der findes om sexarbejde. Vi ønsker med festivalen at svare på nogle af de mange og usande fordomme og give et andet billede af sexarbejde.

Festivallen består af foredragsrække, filmaften og demonstration.

“Sexarbejdernes kamp for rettigheder” – Søndag den 27. februar kl 13:00
Kvarterhuset i Jemtelandsgade 3, 2300 København S

Her vil den internationalt anerkendte antropolog Laura Agustín fortælle om sit arbejde med migrante sexarbejdere, sexindustrien og trafficking.
Den svenske sexarbejder Pye Jakobsson vil fortælle forholdene i Sverige under et sexkøbsforbud.
Historiker Nina Søndergaard holder oplæg om prostitution med en historisk og feministisk vinkel, og Susanne Møller fra Sexarbejdernes InteresseOrganisation vil fortælle om SIO og sexarbejdernes kamp for rettigheder i Danmark.

Tirsdag den 1. marts vil Virus Bio på Valhalsgade 4, klokken 19.00, vise film om sexarbejde i forskellige former fra forskellige tidsperioder. Derefter vil der være debat. Entré 20 kr.

Og d. 3. marts er der så demonstration, hvor vi håber, at mange vil støtte vores fredelige kamp for rettigheder og respekt og mod forbud og fordømmelse ved at møde op på Københavns Rådhusplads den 3. marts kl. 17:00. Alle er velkommen.

Se mere på hjemmesiden http://www.sexarbejderfestival.dk/

Kontakt:

Susanne Møller, talskvinde for SIO. Tlf. 501 501 60 eller mail: kontakt@s-i-o.dk.

Og Eini Carina Grønvold, talskvinde for De røde Paraplyer. Tlf. 42 48 37 77 eller mail: einicarina@gmail.com

Udtalelser:

SIOs talskvinde, Susanne Møller:
”Der er problemer forbundet med jobbet som sexarbejder. Vi bliver ofte omtalt i hadefulde vendinger, og vi har ingen faglige rettigheder. Hvis politikerne vil hjælpe sexarbejderne, bør de modarbejde disse ting. Sexarbejderne er mennesker, som er forskellige ligesom alle andre. Og ligesom alle andre har vi brug for rettigheder og ordentlige forhold at arbejde under.”

Talskvinde for De Røde Paraplyer og medstifter af Prosex-feminisme i Danmark, Eini Carina Grønvold:
”Stigmatiseringen af sexarbejderne er ultimativt en stigmatisering af alle kvinder og en begrænsning af vores handlefrihed. Det handler ikke om retten til andre menneskers krop, men om retten til sin egen. ”

”Det siges tit, at det er en svær debat. Men jeg synes i hvert fald, der er en ting, der er simpel:
Forbyder man noget, mister man muligheden for at forbedre det. Legaliserer og kontrollerer man det, har man en reel mulighed for at hjælpe”

Den eneste ene – i sengen

15 02 2011

Af gæsteskribent
Vi har her på bloggen modtaget dette indlæg. Vi er bekendt med skribentens identitet.

Jeg indgår for tiden i et forhold, hvor omdrejningspunktet er sex. Han er en dejlig mand, så det er ikke så underligt, jeg overvejer om jeg kan (lade være med at) falde for ham – romantisk forstås.

Men ind imellem tænker jeg over, hvor meget det faktisk har med ham at gøre? Jo, han passer på mange måder ind i den kasse, jeg forestiller mig min forhåbentligt kommende livsledsager bor i. Han er 11 år ældre end mig, afbalanceret, tænksom, har en skøn krop (skøn!) og rører mig med passion. Jeg bliver taget. Jeg bliver spist. Jeg er hans. Og så har han lige lært mig at dyrke analsex – er den eneste nogensinde, der har formået at få mig til at nyde det, tænde på det og bede om mere.

Men mange ting er på spil i et forhold. Romantiske forventninger blander sig med sensualitet, dyrisk rovdrift og fornemmelsen af øjeblikket og evigheden. Ret beset kender jeg jo ikke manden. Jeg har set ham 3 gange og kun første gang snakkede vi om verden og hverdagen. De øvrige gange har vi kun snakket i sengen – og den snak har kun udviklet vores forståelse af hinandens seksualitet. Vi kender hinandens kroppe. Hinandens lyst. Han kan ikke udmatte mig, selvom han prøver og prøver fem gange i træk. Det ved vi. Men vi ved ikke så meget mere om hinanden og relationen mellem os.

Alligevel romantiserer og idealiserer jeg manden. Jeg drømmer om, at han og jeg hører sammen og skal høre sammen altid. Men jeg kender ham jo ikke.

Hvad ansporer mig så?

Efter første nat var jeg forelsket. Jeg var så forelsket! Jeg lå i min seng hele dagen og kunne ikke tænke på andet end ham. Jeg længtes og kunne ikke leve med tanken om, at vi måske ikke skulle være sammen for evigt.

Biologi og hormoner giver det ene svar. Mens han forløses 5 gange, forløses jeg ikke. Jeg får ikke orgasme – jeg tilfredsstilles, men får ikke forløsningen, udløsningen og dermed afløses den urolige lyst ikke af den rolige tilfredshed. Mine hjerne og læner længes stadig, vejrtrækningen forbliver overfladisk og trangen til at blive rørt og begæret varer ved. Jeg vil tættere på ham. Han skal forløse mig. Men han er forløst og må videre.

Længslen efter samhørighed og afslutningen på min søgen efter den anden – ham der skal forstå mig, som han ville forstå sin tvilling – er det andet svar. Angsten for aldrig at finde den anden stikker dybt.

Men er den tredje svar mon, at jeg er opdraget til at søge mandens anerkendelse af min Madonna? Jeg stræber efter at han ser mig. Får øje på mig – hele mig.

Måske drejer længslen efter en mand, 2 børn i forstaden – den længsel, der hos mig er dybfølt – både om hormoner der lader mig drage af mænd, om længslen efter samhørighed eller drømmen om endegyldig forståelse og det lette liv. Et liv hvor mangfoldigheden er pakket væk, så vi kan fremstå pletfri og renskurede og dermed undgå de andre stigmatiserende blik. Men intet menneske er vel konformt i sin reneste, rå form? Vi er vel alle nogle mærkværdige originaler, der forsøger at gøre livet lettere ved at inddele det i kasser og systemer.

Billederne skyldes kunstneren Yeondoo Jung.

Reklame for glidecreme

13 02 2011

Af Nina Søndergaard

Kære mand, er du træt af at få en øm pik bare fordi du er dygtig og bruger kondom? Du vil gerne undgå børn og kønssygdomme, men uha din pik hænger med mulen om morgenen efter en festlig aften? Hjælpen er nær!

Glidecreme! En klat glidecreme på pikken inden man putter kondomet på – og så en klat efter som smørelse (hvilket nu også kan være rigtig rart lige at smøre ud med hånden) –  hjælper gevaldigt. Så er der smørelse på din stakkels pik, som herefter kan klare langt mere friktion.

Kondomer er vidunderlige og giver adgang til de mest fantastiske oplevelser, men fugtbevarende er de nu ikke. Mange kvinder har oplevet at selvom de var nok så liderlige og våde og klar, tørrede fissen ind efter en omgang med en kondomklædt pik, men glidecreme fixer det. Så glidecreme er sandelig ikke kun til analsex.

Personligt synes jeg bedst om siliconebaseret glidecreme, det er ganske vist smådyrt, men drøjt og bestemt pengene værd. Man kan få det på apoteket og i Matas, hvis ikke man er til en tur ned ad Istedgade, hvor man kan få de herligste glidecremer med navne som ”Anos” (med et billede af en mandemås) eller ”Built to fuck” – sidstnævnte er desværre udgået… Alt det med ananassmag, jordbær og mentol og hvad de nu ellers putter i er ikke spor morsomt i mit univers, men hvis det gør noget godt for dig er det jo skønt. Vandbaserede glidecremer klistrer meget hurtigt til og smører ikke nær så længe, men igen, vi er alle forskellige og det kan være det virker bedre for dig.

Nå ja, det kan ikke understreges tit nok: Olie og kondomer kan ikke sammen, alle former for olie æder latexen. Olie ætser ikke ligefrem, men mørner lynhurtigt kondomet og så er man lige vidt med et hullet og laset kondom: Lad være med at bruge olivenolie, babyolie eller vaseline.

Morale: Sørg for at have godt med kondomer i huset og anskaf en glidecreme som du bruger både på dig selv og din partner, før og under samlejet. Mor dig max!

”Den største fornøjelse i livet er at kneppe.”

5 02 2011

– Eller Walters vilde victorianske sexliv

Af Nina Søndergaard

For dem der ikke nåede det i efteråret er der nu atter foredrag ved mig, Nina Søndergaard, om den engelske gentleman ”Walter” der var seksuelt aktiv, uhyre aktiv!, ca. 1830-1870. Han duskede efter eget udsagn omtrent 1500 personer, først og fremmest kvinder, men også enkelte mænd hist og pist. Hvad Walter ellers foretog sig ved vi ikke, det skrev han intet om den mærkelige selvbiografi ”Mit hemmelige Liv” der udkom 1888-1894 i seks eksemplarer.

Hør meget mere om hvad det er for en sær bog jeg vil læse op af, og hvad en historiker kan få ud af at læse ”Mit hemmelige Liv” – udover let kildren… Værket ”Mit hemmelige Liv” er en af de meget få kilder til sex i gamle dage, hvordan man har knaldet før 1950’erne er faktisk temmelig usikkert, men Walter har en del gode bud!

“Bagefter kom jeg til at tænke på mit ungdomseventyr med den fede, laskede Devonshire-kvindes røvhul. Jeg kom til at spekulere på, om man fik mere intens nydelse ved at trænge op i det hul, end ved at knæppe. Jeg længtes efter at gøre forsøget, men tvang mig til at tænke på noget andet. Jeg tænkte på, om det mon gjorde ondt at stikke noget op i røven, så en dag fedtede jeg min finger ind, og til min overraskelse gled den op uden smerte, men det var en ubehagelig fornemmelse.”

Mit hemmelige Liv IX, Sanselig Lyst, p. 87

Kom og hør mere med røde ører. Det koster kun 50 (halvtreds!) danske kroner og foregår på en af handelsgymnasiet Niels Brock’s afdelinger: Julius Thomsens Plads 6, Lille Auditorium, lige ved siden af Forum metrostation. Onsdag den 23. februar kl 1930 til 2030.

Sexarbejderkarriere

1 02 2011

PRESSEMEDDELELSE

Sexarbejdernes InteresseOrganisation lancerer karriere-site for sexarbejdere

”Jobbet som sexarbejder åbner en verden af muligheder – og døren til masser af varme møder og sjove lege.”

Sådan hedder det på en ny karriereside for sexarbejdere, som Sexarbejdernes InteresseOrganisation (SIO) åbner i dag, i forbindelse med en festival for sexarbejdere. Den nye hjemmeside www.sexarbejderkarriere.dk, fortæller om alle de fordele, der er ved vores erhverv, og om den positive funktion, vi har i samfundet.

Sexarbejde er som alle andre erhverv: Nogle kan lide det, andre kan ikke, og for mange er det bare et job. Med kampagnen og den nye hjemmeside vil vi protestere mod myndighedernes ensidige nedgørelse af vores erhverv ved at vise, at det med samme ret som alle andre erhverv kan beskrives udelukkende ud fra de gode sider.

Samtidig vil vi markere, at vi som sexarbejdere har ret og grund til at være stolte af vores erhverv.

Hjemmesiden lægger sig tæt op ad Undervisningsministeriets www.hvidzone.dk, som skal få unge til at uddanne sig til bl.a. sygeplejersker.

Kontakt:

Susanne Møller, talskvinde.
Tlf. 501 501 60